Iedereen wil gehoord worden. Toch voelen maar weinigen zich echt begrepen. Opmerkelijk, omdat tegelijkertijd de meeste mensen van zichzelf vinden dat ze goede luisteraars zijn. Denken dat je goed luistert blijkt in de meeste gevallen een misvatting. Het grootste probleem met luisteren is misschien wel de illusie dat er is geluisterd. Met soms ontluisterende gevolgen. 

Het belang van echt luisteren is groot. Werkelijk luisteren leidt immers naar verheldering, een diepere connectie en groter vertrouwen. Een belangrijke opgave en uitdaging dus.  Echt luisteren vraagt om meer dan aandachtig zijn. Het vraagt om voorbij woorden te horen, de persoon horen die door de woorden heen klinkt. Het vraagt om anderen echt te ontmoeten waar ze zijn. Om werkelijk te zien en te horen en te begrijpen wie en wat er tegenover je staat. En dat begint meestal bij het stoppen van dingen die dat blokkeren. Stoppen met vastzitten in een waarheid. Stoppen met de drang om te praten. Stoppen met jezelf en anderen te verdrinken in gedachtestromen die door je hoofd kolken. Stoppen met oordelen. Stoppen met jezelf te profileren.

Beter leren luisteren lijkt dus vooral een kwestie van afleren. Inzien en ervaren wat je belemmert om te luisteren. In zijn Theory U signaleert Otto Scharmer een toename van ‘afwezig zijn’. En hij verwondert zich erover dat heel veel mensen wel het concept van presencing (verdieping en verbinding vinden in de U) hebben opgepikt, maar vrijwel niemand het daarmee corresponderende concept van absencing (verdwaling en vervreemding door ‘niet thuis’ te geven). Een roep dus om meer aandacht te geven aan fenomenen van absencing. En te onderzoeken hoe we vervolgens sneller in een staat van presencing komen. Of in termen van luisteren: meer inzicht krijgen in wat luisteren blokkeert om van daaruit de weg te vinden naar werkelijk gehoor geven.

In de opleiding ‘Thuishoren’ ligt juist daar het accent op. We onderzoeken wanneer luisteren eigenlijk ontluisterend werkt. En laten ervaren wat het betekent om te luisteren naar jezelf, de ander en naar collectieve intelligentie. We zoeken de kracht van luisterend vermogen, van beter luisteren naar wat er is. We ervaren de stilte om zo ook het onhoorbare te horen. En we ontdekken de crux van luisteren, waarbij Theory U een werkzame leidraad vormt. Theory U is een methodiek om te werken aan duurzame ontwikkeling, waarbij de ‘U’ de groeicurve symboliseert en de bovenliggende ‘N’ het ‘niet thuis’ zijn.In deze opleiding verkennen we de ‘N’ en dalen af in de ‘U ‘door te luisteren naar de vragen en thema’s die jou bezighouden en voeling te krijgen met je innerlijke stem. Je gaat voorbij oordeel, cynisme en angst ‘thuishoren’. Door deze dagen zul je (nog meer) gehoor geven op een wijze die past bij jezelf, de ander, de situatie en het moment. Deze inspiratiedagen bieden bewustwording, luisterrijke ervaringen en handvatten voor thuishoren in je eigen context. Een opleiding voor wie luisteren meer en beter wil benutten als kracht voor verdieping, verrijking en verbinding.
 

thuishoren

Luisteren en gehoor geven afstemmen op Theory U